Lubi Serbja, starši a přećeljo w Drježdźanach,

najprjedy raz přejemy Wam hišće strowe Nowe lěto a wšitko dobreho w 2017.

Za towarstwo startuje Nowe lěto pozitiwnje. Wjeselimy so jara Wam zdźělić, zo je dnjowna skupina Stup dale w Drježdźanskim Nowym měsće wot dźensnišeho pod nawodom serbowki Sabiny Cyžoweje.

Sabina Cyžowa je dotal serbsku pěstowarsku skupinu w Hodźiju nawjedowała a ma wjace hač 25 lět kubłanskich nazhonjenjow.

My so jara wjeselimy, zo njezmějemy ze Sabinu Cyžowej nic jenož wutrobitu dnjownu mać, ale zo móžemy zaso krutu maćernorěčnu bazu za našu zažnopedagogiku poskićić.

Wutrobnje postrowi

Andreas Kluge
1. předsyda
Stup dale z.t.

 

P.S. Chcu tež kedźbnić na Prěni serbski kubłanski wjeršk, sobotu 14. januara 2017 w Kamjentnym domje w Budyšinje. Tam maja so identifikować a diskutować, kajke možnosće dawa brachej serbskich pedagogow na wšěch runinach kubłanskeho systema wotpomhać. Wosebje zajimcy, kotřiz přemysluja jako "přidružnicy" z wučerjom/ku so stać su wutrobnje witani.
Dalše informacije k tomu namakaće tež na Facebookowej a internetowej stronje Serbskeho sejma.