Drježdźanska protyka

W protyce namakaće serbskorěčne abo hewak relewantne zarjadowanja w Drježdźanach abo druhdźe, kotrež mamy za zajimawe.

Hdyž chceće swójske poskitki jowle wozjewić, prošu pósćelće majlku k : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Szene aus Theaterstück Sergej von Juri Koch

(Žórło: www.theater-bautzen.de)

Njedźelu, dnja 18. nowembera 2018 w 17.00 hodź. předstaji so inscenacija

„Sergej“

humoreska ze zańdźeneho a dźensnišeho časa wot Jurja Kocha

w serbskej rěči ze simultanym přewožkom do němčiny, a to w

Landesbühnen Sachsen, Mišnjanska dróha 152 we Radebeulu.

Prajiće to dale a přinjesće přećela, ćetu, kuzinu abo susoda sobu!

Kedźbu: Bjez dźěćaceje pěstowarnje! 

 

Z wobsaha:

Regina a Werner běštaj dotal zbožownje žiwaj, doniž njezhonitaj z nowiny, zo je so w Ruskej Car Iwan Hrozny zjewił. Mjeztym, zo Werner do tajkich zjewjenjow njewěri, dźerži jeho mandźelska Regina tajke dźiwy za móžne.
Jeju zwada skónči so z pospytom: Kóždy z njeju dyrbi z krutej wolu na jednoho dawno „zańdźeneho“ čłowjeka myslić.
Što z toho wuńdźe? We stwě steji naraz sowjetsko-rusojski wojak w połnej monturje: Seržant Sergej Iwanowič Gribojedow. Nětko so wukopa, zo je Sergej garnizonje přisłušał, kotraž bě blisko Wujězda stacioněrowana, doniž njeje so NDR sypnyła. Wón bě so schował, jako dyrbjachu wojacy wotćahnyć. Bydleše wjele lět w bunkeru, zastarany z konserwami a dołhi čas tež z nowosćemi z radija. Regina a Werner jeho přiwzataj, wšako nosy jimaj wužitne dary z bunkera a na kóncu tež hišće dźiwotwornu wodu, za bjezkónčnu młodosć a ćěrjenje mašinow. Wonaj njedyrbitaj wojaka jenož před čušlacym wjesnym pólcajom schować, ně, nadobo so samo swětowe mocy za ruskeho wojaka a jeho wunamakanku zajimuja.

Poprawom je so Sergej ze zabyća nawróćił, jenož dokelž pyta za swojej lubku, kotraž ma wulku podobnosć z Regininej dźowku. Zo nastanje z toho we woprawdźitym zmysle słowa swět spowalacy šmjatk je na kóncu tež Reginje a Wernerej přewjele.

Što pak dyrbjeli činić, zo by zaso měr w swójbje a na swěće knježił?

 

Sćěhowace zarjadowanja mamy za tute lěto planowane. Terminy njejsu wjazace. Dokładne informacije so krótkodobnje tu wozjewja.

september

njedźelu, 20.09.15

15:00 hodź.

nazymske pućowanje

 

srjedu, 23.09.15

19:30 hodź.

Knižna premjera: Serbska protyka 2016 w Knižnym domje Łóžkecy (BuchHaus Loschwitz)

oktober

pjatk, 2.10.15

15:00 hodź.

kermuša z brěčku dźěłanjom na zahrodźe Stupdalnicy (Čěska hasa 27, DD Nowe město). Přinjesće prošu bleše a jabłuka sobu.

nowember

sobotu, 7.11.15

20:00 hodź.

Dźiwadło "Nic so smjeć!" w Radebeulu (Landesbühnen Sachsen)

 

póndźelu, 9.11.15

15.30 hodź.

Přihot na Swjateho Měrćina: ze stawizničku wo Swjatym Měrćinje, nazwučowanje spěwa, paslenje měškow w Stupdalnicy

 

srjedu, 11.11.15

15:45 hodź.

Měrćinaspěwanje po Nowym měsće (start při Stupdalnicy), ze zhromadnym zakónčenjom z lěhwowym wohenjom, słódnej poliwku a horcym winom pola Wokec (při Priesnitz 1) Prošu lampionki a měšk za spěwanje sobu přinjesć!

 

pjatk, 27.11.15

16:00 hodź.

Zazběh do adwentneho časa, z małkim ritualom za dźěći, zhromadnym spěwom, horcym winom, punćom a małkimi chłósćenkami w Stupdalnicy

december

njedźelu, 6.12.15

15:00 hodź.

hodownička

 

sobotu, 12.12.15

16:00 hodź.

Dźěćace dźiwadło "Čmjeła Hana namaka přećela“ w Stadtteilhaus Nowe město (Prießnitzowa 18)

januar

wutoru, 26.01.16

15:00 hodź.

Ptači kwas

 

njedźelu, 31.01.16

15:00 hodź.

póstnička

 Hdyž maće dalše namjety abo přeća, to nam pisajće na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..