Stup dale

Serbska kultura je wažny korjeń kultury cyłeje Sakskeje. Wjele Saksow, hdyž nic wjetšina z nich, ma  serbskich prjedownikow. Hač do dźensnišeho je serbšćina maćeršćina wjacorych stow Drježdźanjanow. 

Stup dale z.t. bu 2009 załožene jako towarstwo serbskich a rěčnje měšanych swójbow w Sakskej stolicy. Zaměr je polěpšić tučasne deficity w poskitku za kubłanje w druhej krajnej rěči w Drježdźanach ale tež druhdźe, hdźež Serbja žiwi su.

Chcemy našim dźěćom tež zwonka Łužicy połnohódnu kompetencu swojeje maćeršćiny zmóžnić. Zdobom chcemy njeserbskorěčnym  dźěćom a dorosćenym přiležnosć dać, sej znajomosće serbskeje rěče a kultury přiswojić, takrjec jako jězdźenka do kompetentneje dwurěčnosće a do wulkeho swěta słowjanskich rěčow.

Mjeztym organizuje Stup dale z.t. swójbne a kulturelne zarjadowanja za dźěći a dorosćenych (-> Protyka), rjaduje serbskorěčne pěstonjenje dźěći (- > Skupiny), poradźuje priwatne a zjawne zarjadnišća w kubłanskich prašenjach (- > Projekty), poskićuje rěčny kurs a kulturne materiale ( - > Poskitki) a je so samo wuwiło do kulturneje platformy.

My so přeco wjeselimy nad dynamiskimi sobuwojowarjemi,

Dr. Andreas Kluge
předsyda