Szene aus Theaterstück Sergej von Juri Koch

(Žórło: www.theater-bautzen.de)

Njedźelu, dnja 18. nowembera 2018 w 17.00 hodź. předstaji so inscenacija

„Sergej“

humoreska ze zańdźeneho a dźensnišeho časa wot Jurja Kocha

w serbskej rěči ze simultanym přewožkom do němčiny, a to w

Landesbühnen Sachsen, Mišnjanska dróha 152 we Radebeulu.

Prajiće to dale a přinjesće přećela, ćetu, kuzinu abo susoda sobu!

Kedźbu: Bjez dźěćaceje pěstowarnje! 

 

Z wobsaha:

Regina a Werner běštaj dotal zbožownje žiwaj, doniž njezhonitaj z nowiny, zo je so w Ruskej Car Iwan Hrozny zjewił. Mjeztym, zo Werner do tajkich zjewjenjow njewěri, dźerži jeho mandźelska Regina tajke dźiwy za móžne.
Jeju zwada skónči so z pospytom: Kóždy z njeju dyrbi z krutej wolu na jednoho dawno „zańdźeneho“ čłowjeka myslić.
Što z toho wuńdźe? We stwě steji naraz sowjetsko-rusojski wojak w połnej monturje: Seržant Sergej Iwanowič Gribojedow. Nětko so wukopa, zo je Sergej garnizonje přisłušał, kotraž bě blisko Wujězda stacioněrowana, doniž njeje so NDR sypnyła. Wón bě so schował, jako dyrbjachu wojacy wotćahnyć. Bydleše wjele lět w bunkeru, zastarany z konserwami a dołhi čas tež z nowosćemi z radija. Regina a Werner jeho přiwzataj, wšako nosy jimaj wužitne dary z bunkera a na kóncu tež hišće dźiwotwornu wodu, za bjezkónčnu młodosć a ćěrjenje mašinow. Wonaj njedyrbitaj wojaka jenož před čušlacym wjesnym pólcajom schować, ně, nadobo so samo swětowe mocy za ruskeho wojaka a jeho wunamakanku zajimuja.

Poprawom je so Sergej ze zabyća nawróćił, jenož dokelž pyta za swojej lubku, kotraž ma wulku podobnosć z Regininej dźowku. Zo nastanje z toho we woprawdźitym zmysle słowa swět spowalacy šmjatk je na kóncu tež Reginje a Wernerej přewjele.

Što pak dyrbjeli činić, zo by zaso měr w swójbje a na swěće knježił?